Zoznam nominovaných na
Študentskú osobnosť Slovenska ak.r. 2019/2020
(v abecednom poradí a podľa kategórií)

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

- Ing. Michal Adamík, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- Ing. Maroš Krajčír, Akadémia policajného zboru v Bratislave
- Ing. Ondrej Pohorelec, Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave
- Ing. Iveta Škvareková, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

- Ing. Dávid Bednár, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
- Ing. Dominik Čuha, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, TU v Košiciach
- Ing. Jana Escherová, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- Ing. Michaela Horváthová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
- Ing. Marek Matejka, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Peter Sivák, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach
- Ing. Ondrej Štalmach, PhD., Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
- Mgr. Katarína Šuľová, PhD., Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie, TU v Košiciach
- Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy

- Ing. Dávid Hrabčák, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
- Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach
- Ing. Kristián Košťál, Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
- Kade Mackintosh, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Michal Takáč, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach
- Ing.. Milan Straka, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Adam Šeliga, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

4. Lekárske vedy

- Bc. Patrik Beňuš, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SZU v Bratislave
- Mgr. Barbora Chovancová, PhD., Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Ing. Jana Jakubechová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Filip Korim, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave
- Mgr. Jan Roška, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave

5. Farmácia

- Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Kristína Csatlósová, Centrum experimentálnej medicíny, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave
- Adam Kováčik, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave
- Mgr, Dominika Micháliková, Jesseniová lekárska fakulta/Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV v Bratislave
- Martina Podžubanová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

6. Prírodné vedy, chémia

- Ing. Eva Dušička, Ústav polymérov SAV v Bratislave
- Mgr. Dominika Krištofíková, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Filip Polák, PhD., Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Zuzana Pös, Ústav klinického a translačného výskumu, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Mgr. Ondrej Pös, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- Ing. Alexandra Reichová, PhD., Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
- Mgr. Valentína Sophia Rumanová, Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave
- Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoologie SAV v Bratislave
- Ing. Branislav Šulgan, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
- Mgr. Denisa Vargová, PhD., Prírodovedecká fakulta, UK v Bratislave

7. Stavebníctvo, architektúra

- Ing. Juraj Pieš, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
- Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
- Ing. Patrik Šťastný, Stavebná fakulta, STU v Bratislave
- Ing. arch. Alexander Topilin, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

- Ing. Michal Antala, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre
- Ing. Lucia Benešová, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
- Ing. Loriána Demecsová, PhD,. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave
- Klaudia Dočekalová, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre
- Ing. Michal Dudiak, Drevárska fakulta, TU vo Zvolene
- Ing. Michal Ďuračka, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
- Ing. Peter Marčiš, Lesnícka fakulta, TU vo Zvolene

9. Filozofia, politológia, sociológia, história

- Bc. Stanislava Gregor Sorgerová, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- Mgr. Veronika Chlebcová, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- Mgr. Ivan Iľko, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
- Bc. Henrieta Koklesová, Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- Bc. Mária Letzová, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
- Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave
- Bc. Tomáš Mrázek, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- Bc. Lenka Mužilová, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Mgr. Stanislav Spodniak, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Mgr. Dominika Trubenová, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Mgr. Róbert Vancel, PhD., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

10. Právo

- Bc. Laura Fotopulosová, Právnická fakulta, UK v Bratislave
- Bc. Peter Belák, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
- JUDr. Rebecca Lilla Hassanová, Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola v Bratislave
- JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

11. Kultúra, umenie

- Mgr.art. Žofia Dubová, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Šimon Halás, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Mgr.art. Marek Janičík, Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Mgr.art. Filip Jekkel, Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
- Karin Kolesárová, Fakulta umení, TU v Košiciach
- Bc. Štefánia Lovasová, Filmová a televízna fakulta, VŠMU v Bratislave
- Mgr.art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave
- Bc. Natália Šimonová, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

12. Ekonómia

- Bc. Stanislava Baricová, Podnikovohospodárska fakulta, EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
- Bc. Miroslava Barkóciová, Podnikovohospodárska fakulta, EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
- Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Jozef Gáll, Obchodná fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Matej Masár, PhD., Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline
- Bc. Veronika Persáková, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
- Ing. Tomáš Szabo, Ústav manažmentu, STU v Bratislave
- Ing. Veronika Šišková, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
- Ing. Jakub Zeman, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

13. Šport

- Zuzana Durcová, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Katarína Kotúčová, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Eliška Mintálová, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
- Bc. Barbora Tomková, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SZU v Bratislave

Gratulujeme všetkým nominovaných, že ste boli vybraní svojou Fakultou alebo Ústavom SAV ako najlepší študenti 1,2 alebo 3 stupňa štúdia za akademický rok 2019/2020 !