Víťazi (laureáti) Študentskej osobnosti Slovenska
akad.r. 2019/2020


Dňa 16.12. 2020 sa uskutočnilo online vyhlásenie Študentskej osobnosti akad.r. 2019/2020. Prezenčné vyhlásenie sa uskutoční po zlepšení epidemiologickej situácie v r. 2021.

Víťazi (laureáti) vo všetkých 13 kategóriach

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

Ing. Petra Urbancová, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

4. Lekárske vedy

Ing. Filip Květoň, Chemický ústav SAV v Bratislave

5. Farmácia

Laura Adamkovičová, Farmaceutická fakulta, UK v Bratislave

6. Prírodné vedy, chémia

Mgr. Hemen Sendi, Ústav Zoologie SAV v Bratislave

7. Stavebníctvo, architektúra

Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

8. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

9. Filozofia, politológia, sociológia, história

Mgr. Jana Magdaléna Májeková, Historický ústav SAV v Bratislave

10. Právo

JUDr. Laura Rózenfeldová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ v Košiciach

11. Kultúra, umenie

Mgr.art. Martin Mjartan, Fakulta architektúry a dizajnu, STU v Bratislave

12. Ekonómia

Cena J&T Banky v kategórii Ekonómia
Ing. Boris Fišera, Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave

13. Šport

Bc. Julián Enrik Smoliga, Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Špeciálne ceny

"Cena JCI-Slovensko za dôraz na ekológiu vo svojom odbore"

- cenu získal Ing. Imrich Sánka, Stavebná fakulta, STU v Bratislave

"Cena BMW Group Slovakia za trvalú udržatelnosť"

- cenu získal Ing. Miroslav Čibik, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

"Cena spoločnosti ABB (priemysel 4.0)"

- cenu získal Ing. Erik Kajáti, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky, TU v Košiciach

Absolútnym víťazom a zároveň TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad.r. 2019/2020 sa stal Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach


Všetkým laureátom srdečne blahoželáme! Sme radi, že aj slovenské VŠ spolu so SAV vychovávajú takýchto mimoriadne úspešných a nadaných študentov 1,2 alebo 3 stupňa vysokoškolského štúdia.